Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

Trẻ em thời @


Dì Quyên: Tibon, bé Duyên có chi mà con cứ đòi lên nhà bé Duyên chơi hoài rứa?
Tibon(8 tuổi): (Cười e thẹn…)
Tibin (6 tuổi, nhanh nhảu): Tại vì bé Duyên có tấm lòng... iêu anh Bon! (và cười tít mắt)
Dì Quyên và má : (Không thốt nên lời!)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]