Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Dòng thông tin để trốngOct 5, 2012 1:32 PM
Đầu năm học nào cũng vậy, đôi chân cô cứ là mỏi rã rời vì phải lăng xăng từ lớp học xuống phòng hội đồng, rồi từ phòng hội đồng lên lớp học. Bao nhiêu
là việc. Ổn định tổ chức lớp: chọn Ban cán sự, phân chia tổ, phân công phân việc, phát và thu phiếu thông tin cá nhân học sinh, phổ biến  các khoản nộp, cách thức làm hồ sơ miễn giảm...

Và dường như đầu năm học nào cũng vậy. Lòng cô chùng lại, buồn thiu khi đọc thấy tờ phiếu thông tin cá nhân có một dòng để trống:
Họ và tên bố:................................................. Nghề nghiệp:.............................. Số điện thoại:............................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]