Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Ngày vui cho em

Ngày vui cho em^^
Oct 20, 2012 4:15 PM
^^

2 nhận xét:

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]