Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Lặng yên mà yêu nhau


Đừng nói. Đừng tỏ vẻ gì cả. Hãy lặng yên mà yêu quý nhau!

2 nhận xét:

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]