Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

Cuộc thoại đầu năm


Sáng Mồng Một thức giấc, cô đánh thức chồng bằng một cí hun.
Cô: Xã ơi, chào anh năm mới!
Anh(còn ngái ngủ): Ơi, năm ni mấy tuổi rồi?
Cô: Em bốn bốn, tuổi ta.
Anh: Anh bao nhiêu?
Cô: Anh năm ba.
Anh(chắt lưỡi): Bảy năm nữa là sáu mươi rồi hả ta!


2 nhận xét:

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]