Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

HỐ THẤU- XANH MÃI NHỮNG VẦN THƠ
Giới Thiệu Một Người Thơ Duy Xuyên, Quảng Nam Ít Người Biết Đến

----------------------------------------------------------------------

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]