Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Tiền thân của em bé

Từ nhỏ Tibon, Tibin đã rất thích thú với những câu đố và thường tự nghĩ ra các câu đố. Sở thích đó không ngừng phát triển...

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Thăm nhà lão nông

Một sáng nọ Cô nhỏ đến thăm nhà Lão nông Ngọc Hồ, thích thú với vườn rau và cổng ngõ nhà lão, nên tức cảnh sinh tình đặt lại ... cái cùi bắp. Nay sang lụm về treo cho vui. Cái cùi bắp đó đây nè:

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Buổi mai hôm ấy

Buổi sáng mai hôm ấy...
Sep 5, 2012 3:01 PMPublicPageviews 442 23
...một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh...
Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]