Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

Cây đu đủ ở Chốn Bình Yên

Lần nào về Chốn Bình Yên cũng thế, không là dịu dàng thì cũng là bình an lấp đầy tim cô. Lần này là một câu chuyện nhỏ truyền cho cô đầy cảm hứng yêu thương dành cho cuộc đời.
Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]