Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Hoa dại


Một đời thơ dại chốn đây
Uống sương, hứng giọt nắng đầy nụ thơm
Người qua kẻ lại dửng dưng
Riêng tri âm hỡi xin đừng phụ em!


Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]